Log ind   |  
Kontaktpersoner Minimer

Formand: 
Torben Bjørn Andersen
Mobil: 40731397

Mail til formanden:

formand@gudbjergvand.dk

Kasserer:
Tony Strandholt
Mobil: 23718210
Træffes bedst på telefon

Mail til kassereren:

kasserer@gudbjergvand.dk 

Vandværkspasser: 

Jon Christensen
Tlf. 21531181

Gudbjerg Vandværk
Forside

Driftsinformation Minimer
Forside Minimer

Gudbjerg Vandværk forsyner:  
Gudbjerg, Ellerup, Brenderup, Galdbjerg, Brændeskov og Ørbækvej mod Tved.

MÅLERAFLÆSNING 2017:

Vandværket er ved at udskifte alle forbrugeres vandmålere. De nye vandmålere er elektroniske og vil blive aflæst automatisk af vandværket (forbrugere med disse nye målere skal ikke foretage aflæsning/indberetning af tællerstand ved årsskifte).


Forbrugere, der endnu ikke har fået udskiftet vandmåler til den nye elektroniske udgave:

Der vil blive udsendt et aflæsningskort til disse forbrugere. Forbrugeren skal selv aflæse vandmåleren og indberette ved enten at TAST SELV TELEFON eller ved at indsende aflæsningskortet (husk porto). BEMÆRK: Indberetning skal være foretaget inden 3/1-2018 (og skulle du være forhindret i rettidig indberetning bedes du straks kontakte vandværkskassereren (se kontaktdata på denne hjemmeside i højre side).  


Har du ikke fået monteret elektronisk vandmåler og heller ikke modtaget et måleraflæsningskort, bedes du henvende dig til 

Vandværkernes EDB-Service tlf 75 39 32 55


Gudbjerg Smedie har opgaven med at udskifte vandmålere og er din vandmåler placeret således at udskiftning ikke kan foretages uden du er hjemme, bedes du kontakte smeden for en aftale om udskiftningstidspunkt.

Gudbjerg Smedie kan kontaktes på tlf. 62 25 11 12. 

 

Der indvindes årligt ca. 100.000 m3 fra 3 boringer, der er placeret langs Stokkebækken, 2 boringer "ved teglværket" og 1 boring syd for Humlebjerggård.

Boringerne er ca. 50 meter dybe og er rimeligt velbeskyttede, der er foretaget de nødvendige undersøgelser for pesticider m.m.

Grundvandet fra teglværksboringerne pumpes til vandværket og renses i et trykfilteranlæg med direkte iltning og 2 gange filtrering.

Vandet fra den nye boring syd for Humlebjerggård pumpes til vandværket og iltes i separat iltningsbeholder, og derefter 2 gange filtrering.

 

Forbrugerinformation 2015 klik ​​​her.

Copyright Rambøll Danmark A/S