Log ind   |  
Kontaktpersoner Minimer

Formand: 
Torben Bjørn Andersen
Mobil: 40731397

Mail til formanden:

formand@gudbjergvand.dk

Kasserer:
Tony Strandholt
Mobil: 23718210
Træffes bedst på telefon

Mail til kassereren:

kasserer@gudbjergvand.dk 

Vandværkspasser: 

Jon Christensen
Tlf. 21531181

Gudbjerg Vandværk
Forside

Driftsinformation Minimer
Forside Minimer

Gudbjerg Vandværk forsyner:  
Gudbjerg, Ellerup, Brenderup, Galdbjerg, Brændeskov og Ørbækvej mod Svendborg

Fredag den 29/9-2017 ca. kl. 9.30 er der opstået behov for at lukke midlertidig for vand i forbindelse med tilkobling af nyt rørstykke på Bøllemosevej. Der vil være gener for forbrugere der forsynes med vand via hovedledning fra Bøllemosevej (Bøllemosevej, Mellemvej og Bankevej).

Det forventes at arbejdet er færdigt inden kl. 12 samme dag.

 

Efter at der igen er åbnet for vand igen i den pågældende rørstrækning, vil der kunne forekomme  risiko for mindre snavspartikler samt luftbobler i vandet. Vandværket beklager de gener det måtte give for den enkelte forbruger.

 

 


 

 


 


Der indvindes årligt ca. 100.000 m3 fra 3 boringer, der er placeret langs Stokkebækken, 2 boringer "ved teglværket" og 1 boring syd for Humlebjerggård.

Boringerne er ca. 50 meter dybe og er rimeligt velbeskyttede, der er foretaget de nødvendige undersøgelser for pesticider m.m.

Grundvandet fra teglværksboringerne pumpes til vandværket og renses i et trykfilteranlæg med direkte iltning og 2 gange filtrering.

Vandet fra den nye boring syd for Humlebjerggård pumpes til vandværket og iltes i separat iltningsbeholder, og derefter 2 gange filtrering.

 

Forbrugerinformation 2015 klik ​​​her.

Copyright Rambøll Danmark A/S